Šumski totem u Kupresu

U Odjelu 92 Gospodarske jedinice „Malovan Želivodić“ kojim gospodari Šumarija Kupres pronađen je prilikom odabira stabala za sječu prirodni fenomen.

Pod nazivom „krstasti reljefi“ nije poznato kako nastaje, ali neki šumarski stručnjaci smatraju da je posljedica neprestane turbulencije vjetrova prilikom rasta pa je to čimbenik koji je utjecao na morfološki izgled stabla. U konkretnom slučaju radi se o stablu obične smreke (Picea abies)..

Sada donosimo nekoliko fotografija prirodnog fenomena!